DİYARBAKIR – MARDİN HALKININ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYYUMUNA DAİR GÖRÜŞLERİ

0
2360

Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi (YORSAM) Diyarbakır ve Mardin kentlerinde halkın büyükşehir belediyesi kayyumuna dair görüşlerini tespit etmek için Kasım 2017 ayında 2178 kişiyle yüz yüze görüşmeye dayalı bir anket çalışması yapmıştır. Araştırmanın demografik değişkenlerine bakıldığı zaman Bölge açısından etkili, dinamik, düşünen, üreten ve sosyal etkileşimi yüksek olan nitelikli bir örneklem olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sonuçları analiz edilmesi kayda değer bir araştırmadır.

  1. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kayyumuna Dair Görüşler

Araştırma Diyarbakır’ın dört merkez ilçesi olan Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir’de yapılmıştır. Araştırmada 1000 kişiye yüz yüze 11 soru (5 demografik, 6 görüş-memnuniyet) sorulmuştur. Bu araştırmada katılımcıların yaklaşık % 64’ü erkek, % 55’i evli, % 80’i genç- yetişkin (18-45 yaş) ve % 60’ı da en az lise ve sonrası eğitim almıştır.

Araştırmaya göre kayyum atanmasından sonra belediye hizmetlerinde olumlu bir farklılık olduğunu düşünen % 41, olumsuz farklılık oldu diyenler % 24 iken değişmedi diyenler % 35’tir. Yani değişimi olumlulayan % 41 gibi bir kesim vardır.

Araştırmaya göre kayyum atanmasından sonra belediye hizmetlerini beğenenler % 45.7, beğenmeyenler ise % 54.3’tür. Burada değişimi olumlu karşılamadığı halde hizmetleri beğenen yaklaşık % 5’lik bir kesim olduğu anlaşılmaktadır.

Kayyumun en çok hangi hizmetini beğeniyorsunuz şeklinde sorulan soruya cevap olarak kaldırım, park- bahçe, sosyo- kültürel ve sportif faaliyetler, ulaşım hizmetleri, temizlik çalışmaları, yol asfalt çalışmaları gibi hizmet alanlarının yanı sıra hepsi ve hiçbiri seçenekleri sunulmuştur. Buna rağmen hiç biri diyen % 38.3 diyen tepkisel bir kesim vardır. Bu da demek ki öyle veya böyle bazı faaliyetleri beğenen % 61.7’lik bir kesim vardır.

En çok hangi hizmete önem verilmelidir  şeklinde sorulan bir soruya ise verilen cevaplar arasında sosyal yardım ilk sırada yer alıyor. Bu da halkın en önemli sorunlarından birinin ekonomik durum olduğu gerçeğini ortaya koyuyor.

Kayyumun en çok hangi özelliğini beğeniyorsunuz sorusuna ise % 41.4 oranında kendisini tanımıyoruz cevabı verilmiştir. Buna karşın ikinci sırada % 28.7 oranında hiçbiri, üçüncü olarak  % 12.6 oranında çalışkanlık cevabı verilmiştir. Yani çalışkan olduğunu düşünen olduğu gibi hiçbir özelliğini beğenmeyenler de var. Tanınmama oranı ise çok yüksek. Her ne kadar güvenlik riski taşısa da kayyumun halka açılması ve tanınabilirliğinin artması memnuniyeti artıracak gibi görünüyor.

Kayyumun bir yıllık çalışmasını olumlu buluyor musunuz sorusuna ise yaklaşık % 56 hayır, % 44 evet demiştir. Benzer olarak hizmetlere yönelik beğenme veya onaylama gibi sorulara da yaklaşık  % 45 bandında olumlu bir cevap alınmıştı. Bu oran, 1 Kasım 2015 seçimlerinde iktidarın almış olduğu % 21.4’lük oy oranı ve 16 Nisan 2017 Referandumunda alınan % 32.41’lik evet oyları düşünüldüğünde şaşırtıcı biçimde hükümet açısından olumlu bir gelişme olarak görülmektedir.

  1. Mardin Büyükşehir Belediyesi Kayyumuna Dair Görüşler

Araştırma Mardin’in merkez ilçesi olan Artuklu ile Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ve Derik ilçelerinde yapılmıştır. Araştırmada 1178 kişiye yüz yüze 19 soru (4 demografik, 15 görüş-memnuniyet) sorulmuştur. Bu araştırmada katılımcıların yaklaşık % 61’i erkek, % 66’sı evli, % 67’si genç- yetişkin (18-45 yaş) ve % 54’ü de en az lise ve sonrası eğitim almıştır.

Araştırmaya göre kayyum atanmasından sonra belediye hizmetlerinde olumlu bir farklılık olduğunu düşünen yaklaşık % 49, olumsuz farklılık oldu veya değişmedi diyenler  ise % 51’dir. Olumlulayanların oranı 8 puan Diyarbakır’ın üstündedir ve oldukça yüksek bir orandır.

Araştırmaya göre kayyum atanmasından sonra belediye hizmetlerini beğenenler % 46.8,  beğenmeyenler veya fikir beyan etmeyenler ise % 53.2’dir.

Kayyumun en başarılı olduğu hizmet alanı sorulduğunda farklı hizmet kolları veya hepsini beğenen totalde % 68.8 iken hiçbir hizmeti beğenmeyen % 31.2’lik tepkisel bir kesim vardır.

Katılımcılara kayyumun en önemli özelliği sorulduğunda % 53’ü kendisi hakkında hiçbir fikrim yok demiştir. Aynı zamanda il valisi olan kayyumun bu derece tanınmaması hem olumlu hem de olumsuz değerlendirilebilir. Olumlu tarafı tanınmadığı halde olumlu görüşlerdeki artış hizmetlerin etkili olduğunu göstermektedir. Olumsuz tarafı halka açılsaydı belki daha yüksek bir memnuniyet oranı yakalanacaktır. Valinin bu tutumunda kuşkusuz güvenlik faktörü ve iş yükünün fazlalığı etkilidir.

Katılımcılara kayyumun samimiyeti ile ilgili yöneltilen bir soruya %46’lık kesim kendisini tam veya kısmen samimi bulurken, % 29’u hayır samimi bulmuyorum demekte ve % 25 fikir beyan etmemektedir. Katılımcılara kayyuma nasıl bir not verirsiniz sorusu yöneltildiğinde % 63’ü ortalama veya üzerinde not vermiştir.

Kayyumun başarısına göre bir önceki seçimde verdiğiniz oy değişir mi sorusuna % 58.4 hayır diyerek karşı çıkarken % 17.5 evet değişir demiştir. Kararsızlar ise % 24.1’dir. Kararsızlarla birlikte değerlendirildiğinde % 41.6’lık bir kesim kişisel başarı faktörüne göre fikrini değiştirme potansiyeli taşımaktadır. Bölgenin önceki dönemlerde aşırı politize olmuş atmosferi düşünüldüğünde bu oran oldukça yüksektir.

Diyarbakır’dan üç dört gün sonra uygulanan Mardin anketinde sahadaki tecrübelerden de hareketle soru sayısında değişikliğe gidilmiştir. Mardin’de önümüzdeki seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz şeklinde yöneltilen soruya % 32.1 AKP, % 37.4 HDP ve % 6.6 diğer ( listelenen partiler arasında SP’nin oy oranı % 0.6’dır) partiler arasında değişmektedir. Kararsızların oranı ise % 23.9 ile oldukça yüksektir.

15 Kasım 2015 genel seçimlerinde Mardin’de HDP % 68.4, AKP % 28.5 oy almıştır. 16 Nisan 2017 Referandumunda Mardin’de % 59.02 hayır, % 40.98 evet oyu çıkmıştır. Bu oranlar karşılaştırıldığında hükümete olan desteğin arttığı gözlemlenmektedir.

Sonuç ve Öneriler: Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde Haziran 2015 seçimlerinden bu yana bölgede yaşanan gelişmeler, iç çatışma korkusu, insanların güvenlik ihtiyacı, Kürt sorunu ve çözüm sürecinde yaşananlar, FETÖ olayı, HDP’nin Genel Başkanının tutuklu olması, uluslararası konjonktür ve hemen yanı başlarındaki Suriye ve Irak iç savaşı göz önünde bulundurulmalıdır.

Sonuç olarak Bölge Halkı bütün yaşananlardan ciddi olarak etkilenmiş ve ortada radikal kararsız bir kesim vardır. Bölgenin güvenlik, ekonomik ve sosyo-kültürel taleplerine çözümler üreten, samimiyetini kanıtlayan herhangi bir siyasi oluşumun başarılı olma ihtimali yüksektir.

CEVAP VER