KADROMUZ

YÖNETİM VE ARAŞTIRMA EKİBİ: 

Doç. Dr. Yılmaz DEMİRHAN (Başkan)

Dicle Üniv. İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Av. Mehmet Emin EKMEN

Serbest Avukat, Siyasetçi

Doç. Dr. Özkan ADIGÜZEL (Başkan Vekili)

Dicle Üniv.

Doç. Dr. Gökhan TUNCEL

İnönü Üniv. İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Mehmet Emin KURT 

Dicle Üniv İİBF

Araş. Gör. Ömer TAYLAN

Dicle Üniv. İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Araş. Gör. Nurettin MENTEŞ

Dicle Üniv İİBF Ekonometri Bölümü

SAHA UYGULAMALARI KOORDİNASYON EKİBİ:

Nevzat BİNGÖL /Gazeteci

Faysal ÇEKER / Gazi Üniv. Siyaset Bil. ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Müntaz KORKUTAN / Fırat Üniversitesi Sosyal Bil. Enst Yüksek Lisans

M. Şevket ARIKAN / Dicle Üniv. Sosyal Bil. Enst Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

DANIŞMANLARIMIZ: 

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ankara Yılıdırm Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü