Bu araştırma 23 Şubat – 9 Mart 2017 tarihleri arasında Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM) tarafından Diyarbakır, Batman, Mardin ve Bitlis illerinde 1750 kişi ile yüz yüze ve tesadüfi yöntemle yapılmıştır.

Araştırmanın temel amacı, bölge halkının cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuyla ilgili düşüncelerinin tespitini sağlamaktır. Bu çerçevede halkın 16 Nisan 2017’ de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumuyla ilgili düşüncelerinin neler olduğu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bilip, bilmedikleri, referandumda oylarını hangi yönde kullanacakları, hükümet sistemi değişimini bir rejim değişikliği olarak görüp görmedikleri, HDP’ li milletvekilleri ve belediyelere kayyum atamalarının referandumda verecekleri oyu etkileyip etkilemediği gibi bazı soruların cevabı aranmıştır. Bu amaçla demografik değişkenler dâhil katılımcılara 14 soru yöneltilmiştir.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve titiz bir çalışma ile uzmanlarımız tarafından bölgemizin siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve geleneksel yapısı göz önünde bulundurularak yorumlanmıştır.

Raporu okumak için lütfen tıklayınız.

CEVAP VER