Dindarlık (Dini Yaşayanlar) ve Dincilik (Dini Satanlar)

0
3729

İslam’ a yapılan içeriden ve dışarıdan her türlü darbenin bir yönüyle de dini kavramlar üzerinden yapılmakta olduğu bir çağdayız. Dindarlık ve dincilik te bu kavramlardan olup birbirleri yerine kullanılan ve sonuçları itibari ile de İslam toplumlarının kendi dinlerine karşı kin ve nefret duymalarını sağlamış gözükmekte olan kavramlardandır. Genişletilir ise daha geniş manada da dindarlık ve dincilik diğer tüm ideolojik dinler içinde kullanılabilmelidir.

Malumunuz odur ki 15 Temmuz ve onun onlarca benzerini yaşadı bu ülke ve bu ülkenin dincileri ile dindarları bir kez daha karşı karşıya geldi. Bir tarafta belediyenin ön bahçe süs havuzunda abdest alıp sünnet-i seniye sakalları ile “din namuslarını” işgale karşı savunmaya gayretli alnı secdeli dindar yüzler diğer tarafta bu dindarların vergileri ile alınmış olan tank-savaş uçağı-silah vb. unsurlarla saldıran ya da saldırı emri veren alnı secdeli olan dinciler ve bunların başarılı olup olmama ihtimalini gözeten diğer egemen dinci yapılar.

Bir tarafta 28 Şubat 1997 soğuğunda alınan post-modern darbe kararları ile daha 15-17’ sin de o zamanın kudretli dış-iç sermaye mihrak dincilerine karşı “dinin namusunu” savunan dindar Halil Kantarcı’ lar, öte tarafta 15 Temmuz 2016’ da yine aynı Halil Kantarcı’ nın bu kez başka tür dinci ellerle şehit edilmesi; “sahte din namusları” adına.

Ve sonra gariptir ki ana akım medya başta olmak üzere kendi mahallemizin medyasında bile “İslami Cemaatlerin” hepsi böyledir denen günler. İki şey birbirine karıştırılmakta idi; birincisi dindarlıktan gelen duygunun canı pahasına “din namusunu” savunmaya götürdüğünü, ikincisi ise “din namusunu” emperyalistlere işgal ettirebileceğinin ve “bizim diğer çocuklarda başardı” kelamının edilebileceğinin karıştırılması. Her sakallıyı dedeniz her dinciyi dindar zannederseniz, varacağınız yol içinize yıllardan beri dindar olarak konulanların aslında “dinin namusunu” üst akla satabileceğinin sonucudur.

Bir tarafta hep İslami mahalleyi cumhuriyet bizimdir bundan ancak biz anlarız size düşen ise ancak cumhuriyete (bize) itaat etmektir diye bizi cumhuriyetin aslında ne olması gerektiği ve bizi cumhuriyetin kazanımlarından uzak tutan Ulusalcı-Kemalist Elitist dinci yapı ve diğer tarafta asıl dindar biziz (15 Temmuz işgalcileri), bizden daha iyi dindar bulunmaz diğer cemaatler bu vatana düşmandır deyip (ülkenin doğusunda ve batısında ki hemen hemen her İslami yapıya yapılan kumpaslar ve yıllardır içerde tutulan mazlum Müslümanlar) zamanın kudretli paşalarına bile dinci okullarını peşkeş çekebilen, başörtüsüne füruat’ tır deyip kendi müntesiplerine başlarınızı açabilirsiniz telkinlerinde bulunan dinci yapı. Biri 1923’ ten 15 Temmuz’ a tüm darbelere neden olan yapı diğeri ise 15 Temmuz’ u dinci söylemlerle yapıp 248 dindar’ a kıyan yapı. Biri ulusalcı-Kemalist dinciler diğeri İslamcı dinciler.

Dinciler (şehit edenler) ve dindarlar (şehit edilenler)…

CEVAP VER