Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gençliğin Siyasal, Sosyal ve Gelecek Beklentilerinin Tespitine Yönelik Saha Araştırması

0
4110

Bu araştırma 23-30 Ocak 2017 tarihleri arasında Yeni Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (YORSAM) tarafından Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin illerinde 1200 kişi ile yüz yüze ve tesadüfi yöntemle yapılmıştır.

Araştırmanın temel amacı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde 18-35 yaş grubundaki genç nüfusun siyasal, sosyal ve gelecekten beklentilerini tespit etmektir. Bu çerçevede gençlerin hayatındaki en önemli değerin ne olduğu, yaşamlarından ve Türkiye’de yaşamaktan memnun olup olmadıkları, ülkeyi yönetenlere bakış açıları ve gelecekten umutlu olup olmadıkları gibi bazı sorular yöneltilmiştir.

Araştırmada genç nüfusun seçilmesinin başlıca sebebi gençlerin ülkemizde ciddi bir nüfusa sahip olması, ülkenin geleceğinde belirleyici olacak olmaları ve elbette dinamik yapılarıdır.

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiş ve titiz bir çalışma ile uzmanlarımız tarafından bölgemizin siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve geleneksel yapısı göz önünde bulundurularak yorumlanmıştır.

Raporu okumak için lütfen tıklayınız.

CEVAP VER