KADROMUZ

YÖNETİM VE ARAŞTIRMA EKİBİ: 

Prof. Dr. Yılmaz DEMİRHAN (Başkan)

Dicle Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Prof. Dr. Özkan ADIGÜZEL (Başkan Vekili)

Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan TUNCEL

İnönü Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi. M. Emin KURT 

Dicle Üniversitesi, İİBF

Dr. Öğr. Üyesi. N. MENTES

Dicle Üniversitesi, İktisat

Öğr. Gör. Mümtaz KORKUTAN

Bitlis Eren Üniversitesi

Uzman. Ömer TAYLAN

Dicle Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uzman. Faysal ÇEKER

M. Şevket ARIKAN

Dicle Üniv. Sosyal Bil. Enst Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

DANIŞMANLARIMIZ: 

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL

Ankara Yılıdırm Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Musa ÖZTÜRK

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji Bölümü